Regler og rettighederUnder dette hovedafsnit vil du finde emner der beskriver de regler og rettigheder der er gældende for din brug af dit lejemål. Det gælder i første række vedligeholdelsen, råderetten og husordenen. De regler og rettigheder, der er knyttet til beboerdemokratiet, såsom din deltagelse i og medindflydelse på de beslutninger, der til enhver tid bestemmer vilkårene for at være beboer i Måløv Park, vil være beskrevet under Beboerdemokratiet.