Hvordan gør man…

Under dette afsnit, vil du kunne finde anvisninger på, hvordan du vedligeholder inventar og materialer og betjener forskellige installationer i din bolig. Det der her er lagt vægt på, er oplysninger om installationer og materialer og hvordan man bruger og vedligeholder dem.
Hensigten med disse sider er dels at lette din brug og vedligeholdelse af boligen og dels sikre at du har den fornødne viden for at anvende og vedligeholde installationer og materialer på rigtig måde. Forkert anvendelse eller vedligeholdelse kan i værste fald føre til mislighold og kan medføre krav om erstatning. Ikke alt i din bolig er nødvendigvis beskrevet på disse sider, men dette friholder dig naturligvis ikke for det fulde ansvar for brug og vedligehold, også for de dele som ikke er beskrevet. Er du i tvivl om noget så spørg på ejendomskontoret eller søg andetsteds her i Måløv Parks informationssider.
Oplysninger om ansvar og økonomi, når der drejer sig om boligens vedligeholdelse, finder du under menupunktet Regler og rettigheder / Vedligeholdelse.