Vaskeriet i Måløv Park

maskiner

Lidt historie om det "ny" vaskeri.

Vaskeriet var efterhånden blevet nedslidt og utidssvarende og på afdelingsmødet i februar 1996 blev der forelagt et forslag om renovering af vaskeriet. Dette blev enstemmigt vedtaget. Forslaget gik i korthed ud på at indføre:
  1. energibesparende vaskemaskiner,
  2. automatisk sæbedosering,
  3. adgang til vaskeriet via magnetkort,
  4. magnetkortbetjent centralstyrepanel og elektronisk turtavle, samt
  5. nyindretning og dekoration af vaskeriet.
Ved tilbudsgivningen fik vi det mest fordelagtige tilbud, fra Miele på vaskemaskiner og fra Diversey/Lever på sæbedoseringsanlæg.

Indretningen af vaskeriet har vaskeriudvalget stået for. Vaskeriudvalget bestod af 2 beboere og tre bestyrelsesmedlemmer. Farvevalg, dekoration af gulv samt lyssætning er foreslået af indretningsarkitekt Alice Puggaard fra A/S Bolind Handel.

Dekorationerne på vægge og loft er udført af Julie Brabcova, hvis arbejder kan ses i flere andre vaskerier.

Det nye vaskeri stod klar til brug februar 1998.
De omfattende forandringer har forhåbentlig gjort vaskeriet brugervenligt og til et rart sted at opholde sig.

Konkret om maskinerne.

Vaskemaskiner

Vaskeriet indeholder otte 6 kg's vaskemaskiner og to 10 kg's vaskemaskiner. Maskinerne har en del programmer at vælge imellem. Programmerne tilgodeser forskellige tekstiltyper og hvor snavset tøjet er. Maskinerne er hurtigcentrifugerende og brug af centrifuge er derfor unødvendig. Maskinerne giver mulighed for at vælge separat skyl og ekstra allergiskyl.

Vaskemaskinernes betjeningspanel ser sådan ud:

panel
1. Betegnelse for de forskellige vasketyper.
2. Åbning af låge efter vask.
3. Tilvalg af forvask.
4. Tilvalg af ekstraskyl.
5. Fravalg af centrifugering.
6. Start af vaskeprogram.
7. Program- og temperaturvælger.
8. Valg af sæbetype og evt. tilvalg af skyllemiddel.

Kommentar til punkt 8: Skyllemidler må anses som helt overflødige da vaskevandet er gjort "blødt". Skyllemidler er direkte forkert anvendt til feks. viskestykker og håndklæder da de forringer tekstilernes evne til at suge væske. Skyllemidler er en unødvendig ekstra miljøforurener.

Vasketider

OBS!!  Nedenstående vejledende vasketider er uden forvask. En forvask forlænger vasketiden med ca. 10 min.

Program A Program B Program C Program D
Kogevask 95:
Ca. 75 min.
Strygelet 95:
Ca. 59 min.
Finvask 60:
Ca. 54 min.
Uld 30:
Ca. 33 min.
Kulørt vask 60:
Ca. 63 min.
Strygelet 60:
Ca. 50 min.
Finvask 40:
Ca. 41 min.
Miniprogram 40:
Ca. 35 min.
Kulørt vask 40:
Ca. 57 min.
Strygelet 40:
Ca. 43 min.

N.B. De fleste vil opleve det som meget irriterende at andre er i færd med at vaske i de maskiner, man har gjort sig den ulejlighed at reservere på forhånd. Undgå derfor at sætte vaske i gang, som ikke kan færdiggøres inden næste reservation.
Enhver bruger bærer selv det fulde ansvar for at vælge programmer, der ikke strækker sig ind i den efterfølgende brugers vasketid !!

alladin

Tørretumblere

Vaskeriet har fem 8 kg's tørretumblere. De bruger en teknik, der forhindrer, at tøjet krøller. De har kort tørretid og lavt energiforbrug, fordi de genanvender den varme luft. De har stor låge og én programknap, der letter betjeningen.

Strygeruller

Strygerullerne er en smal model. De har udluftning, der bortleder dampen fra vådt tøj, derfor et bedre strygeresultat.

Centrifuge

Der er én stor separat centrifuge. Da vaskemaskinerne er hurtigcentrifugerende og afpasser centrifugeringshastigheden til det valgte vaskeprogram, vil brug af den separate centrifuge sjældent være nødvendig.

Automatisk sæbedosering

På vaskemaskinerne er der et panel til valg af sæbedosering og skyllemiddel. Man kan vælge mellem kulørt vaskemiddel (uden blegemiddel og optisk hvidt) og kogevaskemiddel. Skyllemiddel kan tilvælges efter ønske.
Fordelen ved automatisk sæbedosering er, at vaskemidlet bliver doseret direkte ind i maskinen og derfor bliver udnyttet 100%. De valgte vaskemidler er midler som også bruges på institutioner og hospitaler, hvor der stilles høje krav til hygiejne og vaskeresultat. Yderligere er vaskemidlerne uden de værste tilsætningsstoffer.
Sidst - men ikke mindst - er doseringen af vaskemiddel nøjagtig hver gang, hvilket i høj grad skåner miljøet.
Det er ikke tilladt at tilsætte egne medbragte vaske- eller blødgøringsmidler direkte i vasketromlen, da disse kan skade vaskemaskinerne og i øvrigt er overflødige. Tilsætning af egne vaskestoffer bidrager blot til en helt unødvendig miljøforurening.

Magnetkort

Alle funktioner i vaskeriet bliver betjent ved hjælp af et magnet kort. Hvert lejemål får udleveret et magnetkort, hvorpå lejemålsnummeret står. Kortet udleveres hos varmemesteren sammen med en nøgle til yderdøren i vaskeriet. Bortkommer kortet skal dette meldes hurtigst muligt til varmemesteren.


Adgangssystem

Yderdøren til vaskeriet åbnes med en almindelig nøgle (se ovenfor). Ved døren i vindfanget ind til vaskeriet sidder en kortlæser. Ved at føre magnetkortet igennem slidsen i kortlæseren lukker døren automatisk op. Vi opfordrer til at sørge for, at dørene til vaskeriet altid er lukkede. På den måde sikrer vi, at det kun er beboere fra Måløv Park med et vaskeærinde, der har adgang til vaskeriet. I de sene aften og nattetimer skal dørene være lukket. Er de ikke det, vil der lyde en summetone indtil dørene lukkes. Hvis du på meget varme sommerdage undtagelsesvis blokerer dørene med en stol eller lignende, er det dit ansvar at fjerne den igen når du forlader vaskeriet.

Centralstyrepanelet

Tur_styr styrepanel
TurtavlenPå centralstyrepanelet vælges alle enheder som kan betjenes via styrepanelet dvs. vaskemaskiner, tørretumblere, strygeruller og turtavlen. OBS!! Hver gang du foretager et valg på styrepanelet, skal du føre kortet gennem læsespalten for at foretage et evt. nyt valg !!! Turtavlen er den enhed hvor du foretager reservationer af vaskemaskiner på bestemte datoer og klokkeslet. Betalingen for de forskellige maskiner bliver i forbindelse med brugen af dem, registreret automatisk på dit lejemålsnummer og vil månedsvis blive påført din huslejeopkrævning.


turtavle
Turtavlen

Elektronisk turtavle

Den elektroniske turtavle fungerer som en kalender for hver vaskemaskingruppe ( dvs. to små eller én stor vaskemaskine).Øverst på billedet til venstre, ser du vaskegrupperne repræsenteret ved hver sin farve. Når du vælger en gruppe med et tryk på knappen under farven, viser tavlen hvilke datoer og tider den pågældende gruppe er optaget/ledig på ved at vise rødt lys på de optagne tider/datoer. Datoer er repræsenteret vandret hen ad panelet; tider lodret i de små grønne ruder til venstre på tavlen Med magnetkortet kan reserveres op til to vaskegrupper af gangen. Hver vaskegruppe består af to 6 kg's vaskemaskiner eller een 10 kg's vaskemaskine. Fordelen ved den elektroniske turtavle er, at kun den, som har bestilt vasketuren, kan starte maskinerne. Startes vaskemaskinerne ikke senest 15 minutter efter den reserverede tid, kan maskinerne benyttes af andre.
N.B. Vær opmærksom på ikke at starte et vaskeprogram, der går ind i andres vasketid.


vaskeritrae