Den økologiske nyttehaveforening


nyttehaver 

"Det grønne Hjørne" er Måløv Parks økologiske nyttehaveforening og er placeret i et fredeligt hjørne af det store grønne område vi kalder "Prærien". Haverne er omgivet af et hegn af bærbuske til fælles glæde og gavn.
Foreningen råder over et antal jordlodder på hver 25 m2. Et lejemål i Måløv Park kan højest råde over 2 lodder. Formålet er at dyrke økologiske grøntsager til eget brug.
Vi har opført et skur med fælles redskaber, fælles kompostbeholdere og anskaffet nogle borde/bænkesæt.
Vi holder medlemsmøde to gange årligt. Her udarbejdes hvert år en liste, efter hvilken man skiftes til at vedligeholde de fælles omgivelser, ligesom der arrangeres en fælles arbejdsdag, aftales indkøb og udveksles erfaringer.
Prisen for en andel = et jordlod er 250 kr. Herudover betales til den fælles kasse efter aftale på fællesmødet.
Hvis man er interesseret i at få en nyttehave, kan henvendelse ske til formanden for nyttehaveforeningen Flemming Vejen, Klakkebjerg 29, tlf. 4465 6539.
Venteliste oprettes, hvis der ikke er ledige haver.