Hønseringen


Hønseringen

Foreningen " Hønseringen" har, ikke overraskende ,som formål at holde høns og derudover at skaffe medlemmerne af med grønt affald på en fornuftig måde, og sikre forsyning af friske æg til medlemmerne.
Hønsegård med hønsehus er indrettet i et hjørne af det fælles grønne område "Prærien". Foreningen tæller ca. 25 høns, 1 hane og 12 andelshavere. En andel koster 500 kr og kontingentet til dækning af vedligeholdelsesudgifter, indkøb af foder og nye høns m.m. aftales efter behov.
Efter en særlig turnusordning skiftes medlemmerne til hver fjerde uge sammen med to andre familier at have ansvaret for at passe høns, gøre rent og indkøbe foder på "Byggeren". Æggene uddeles til alle medlemmer hele tiden, ligesom man naturligvis kan fodre med grønt fra husholdningen når man vil. Den første søndag formiddag i hver måned samles medlemmerne til en hønsesnak, hvor også økonomi og drift aftales. En gang om året slagtes de ældste høns, hvilket efterfølges af en fællesspisning, hvor menuen naturligvis er hønsekødssuppe. Det er muligt at blive medlem af Hønseringen ved henvendelse til kassereren Ole Carlsen, Knastebakken 65, tlf 41 12 14 44.
Hoensehus