Foreninger og brugergrupper

I Måløv Park trives en række foreninger og brugergrupper som er helt eller delvist økonomisk støttet af afdelingen, eller er helt selvberoende. Ikke alle er beskrevet på disse sider, men vi håber at de efterhånden vil blive det. Vi opfordrer hermed de deltagende til at beskrive deres gruppe eller forening, deres formål, medlemsbetingelser o.s.v.
Det er en del af vedtægterne for Fælleshuset at grupper af beboere i Måløv Park på 5 personer og derover har ret til at bruge lokaler i fælleshuset efter gældende regler og godkendelse i brugerrådet. Se nærmere i vedtægterne for fælleshuset.
Har i lyst til at starte en forening eller brugergruppe med brug af fælleshuset, så kontakt brugerrådet eller afdelingsbestyrelsen.