Til lejere af lokaler i Fælleshuset, Måløv Park.

Nøgler.

Der udleveres nøgle til Fælleshuset jævnfør lejeaftalen før leje. Nøglen anvendes til yderdøren, køkken, cafekøkken og depot/lagerrum (Ved det store køkken).

 

Nøglebrik til mellemdør / alarm. (til og frakobling)

Der udleveres samtidig Nøglebrik til døråbner/alarm. Briklæser sidder i vindfanget til højre og ved at trække brikken oppefra og ned langs briklæser åbnes mellemdør og alarm deaktiveres.

 

Når man forlader fælleshuset.

(1) Alle vinduer og døre skal være lukket/aflåst.
(2) Lyset skal slukkes alle steder.
(3) Anlæg og højtaler skal slukkes når fælleshuset forlades.
(4) Alarm tilkobles på sammen måde som da man kom, alarmbrik føres fra oven og
      ned langs briklæser. (bemærk mellemdør skal være lukket når alarm tilkobles)

 

Fælleshuset

Festsal, café, cafekøkken lejes fra kl. 12.00 på lejedagen til næste dag kl. 11.00.

 

Vedtægter

Det er lejers ansvar/pligt at læse vedtægter for fælleshuset inden det tages i brug.

 

Kørsel på området under udlejning.

Det er ikke tilladt at transportere gæster til fælleshuset, dog undtaget handicappede og gangbesværret.

Det er tilladt at køre varekørsel til fælleshuset og aflæsse, derefter skal køretøjer forlade området til afdelingens p-pladser.

Det er forbudt at parkere ved fælleshuset dog undtaget handicap køretøjer. (Der skal være synligt skilt i forrude på handicap køretøjer).

Adgang til området sker gennem pullerter ved vaskeriet Knastebakken 151 ved brug af nøgle til fælleshuset. Nøglen bruges til nøgleboks som sidder på transformerstation ved pullerter.

 

Støj, musik m.m.

Berettigede klager over støj og brud på vedtægter i øvrigt vil blive taget meget alvorligt, jf. vedtægterne.

Lejere skal udvise hensyn til de omkringboende.

Efter kl. 22 skal døre og vinduer være lukket, og indtil kl. 22 skal udendørs-aktivitet være afdæmpet. Der må ikke spilles musik for åbne døre og vinduer - heller ikke før kl. 22.

Aktiviteterne i huset må ikke kunne høres udenfor efter kl. 01.

Ligeledes skal gæster forlade huset i god ro og orden.

Et godt råd: Sig farvel indendørs, inden huset forlades. Musikafspilles altid for lukkede døre og vinduer.Musikanlæg til CD og digitale medierer forhåndsindstillet til 84 dB (hvis der spilles over 84dB vil lydalarm udløses, denne vil lyde i ca. 30 sek. Hvorefter den automatiskdeaktiveres), det svarer til, at det kan høres ganske svagt udenfor Fælleshuset, men ikke kan høres indenfor i de nærmest liggende boliger, såfremt disse har lukkede vinduer.

Ved berettigede klager (kombineret med lydmålers registrering) eller brud på disse regler tildeles lejeren "karantæne" m.m.

Det understreges at Fælleshusbestyreren til enhver tid har adgang til lokalerne og bemyndigelse til at lukke festen.

 

Levende musik

Man må godt have levende musik, og den må også godt være elektrisk - men den må ikke overstige 84 dB.

Vær opmærksom på, at et helt almindeligt band - selv om det "kun" spiller blød pop eller rock - ofte ikke er i stand til at holde sig indenfor denne grænse, såfremt de spiller med deres sædvanlige lydniveau (det er ofte bas og tromme, der er problematisk).

Det må derfor anbefales, at såfremt lejeren vil benytte levende musik, da at konferere med musikerne, så de kender vilkårene og kan tilpasse lydniveauet herefter.

 

Rengøring

Inden det lejede afleveres skal det rengøres. Der forefindes en rengøringsvejledning, materialer og rengøringsmidler i lager/depotrum. Der må kun benyttes foreskrevne rengøringsmidler. Rengøringsvejledning skal følges og hænger på hylden med rengøringsmidler.

 

Aflevering og syn

Bestyrer og lejer foretager syn og optælling efter udlejning kl. 11.00 på afleveringsdagen eller efter nærmere aftale. Der udfærdiges en afleverings rapport med evt. fejl og mangler, evt. erstatningskrav vil fremstå på denne. Erstatningskrav vil blive fratrukket depositum. Hvis erstatningskrav overstiger depositum vil lejer få yderligere afregning. 

 

Slutafregning

Foretages førstkommende kontortid efter udlejningen i fælleshuset.

Lejeren får her depositum (minus evt. mangler/erstatning) retur.

 

Aflysning

Hvis deraflyses mindst 3 mdr.før lejemålet, betales 200,00 kr.

Aflyses dermellem 3 og 1 mdr.før lejemålet, betales ½ pris.

Aflyses senere, betales fuld pris.

 

Vedtægter og yderligere information omkring parkerings forhold, offentlig transport og områdekort kan ses på Måløv Park hjemmeside www.maaloevpark.dk

 

Afdelingsbestyrelsen