Affaldsordningen

 

 

Indvielse

 

Indvielsen

Søndag  d. 31. januar 2010 blev Måløv Parks ny genbrugs- og storskraldsplads indviet. Hermed var det slut med storskraldsordningen, som vi har kendt den i mange år.

Vi skal nu selv bringe vores storskrald og haveaffald ned på genbrugs- og storskraldspladsen, men til gengæld er vi sikre på at affaldet bliver sorteret. Vi kan nu komme af med vores affald hele ugen og i det lange løb sparer Måløv Park nogle penge.

Som beboer i Måløv Park er du derfor nu med til i højere grad at sikre effektivt genbrug og kildesortering og dermed at skåne miljøet.

Du er altid velkomme til at besøge affaldspladsen  og danne dig et indtryk af hvad Måløv Parks affaldsordning er for noget. Porten er lukket, men ikke låst. Husk at lukke den efter dig.

 

Vi kan skelne mellem 8 typer affald (den 8. er ikke tilladt ) som skal håndteres på forskellig vis:

  1. Storskrald
  2. Haveaffald
  3. Glas og Papir
  4. Køkkenaffald
  5. Ting andre kan bruge
  6. Kemiaffald (FARLIGT AFFALD)
  7. Affald til affaldskurvene
  8. Affaldsdump

Måløv Parks genbrugs- og storskraldsplads

Genbrugsoverblik

 

1)Storskrald

Det storskrald du tidligere satte ud på stien mandag aften, skal nu bringes ned på genbrugs- og storskraldspladsen ved ejendomskontoret. Det vil sige alle ting som ikke hører hjemme i skraldestativet i forhaven.

Så hvis du vil af med f.eks. et kasseret fjernsyn, computer, barnevogn, møbel, cykel, papkasser, jord og fliser eller noget andet, så tag det med ned til pladsen og læs dig frem til hvilken container det skal ind i, eller hvor det skal placeres. (Kemiaffald, glas- og papiraffald og ting du synes kan bruges af andre, skal placeres på nogle særlige måder, som er beskrevet nedenfor)

Alle containere og båse  er tydeligt skiltet med hvad de skal bruges til.

 

Containerskilt Hvidevarerskilt

Trækvogn

Der er permanent parkeret en trækvogn på pladsen som du kan låne, hvis du har noget meget stort, tungt eller uhåndterligt, som skal ned på pladsen. Trækvognen er låst fast, så du må derfor først træffe aftale med ejendomskontoret om at få låst den op.

Hvis du i særlige tilfælde har brug for hjælp med en vaskemaskine eller noget andet  meget tungt og uhåndterligt, kan du ringe til ejendomskontoret og høre om de har mulighed for at give en hjælpende hånd.

Trækvogn

 

2) Haveaffald

Kommunen afhenter ikke længere haveaffald i de små containere, som vi tidligere satte ud ved parkeringspladserne. Også haveaffald skal nu bringes ned på affaldspladsen.

 

3) Glas og papir

Glasogpapir

 

Der er opstillet specialcontainere til glas og papir til genbrug på en række steder i Måløv Park, så de skulle være let tilgængelige for alle. Da det netop er vigtigt, at det kan genbruges skal alt glasemballage være tømt for indhold og uden propper eller låg. Papiraffaldet skal være egnet til genbrug og ikke indeholde kraftigt pap eller plasticdele. Pap- og plasticaffald skal ned på affaldspladsen

 

4) Køkkenaffald

Køkkenaffald

 

Skraldestativerne vi har i vores forhaver bør kun indeholde køkkenaffald. Glas og papir skal i specialcontainerne ude i området og alt hvad der ellers ikke er køkkenaffald skal på storskralds- og genbrugspladsen. Køkkenaffaldet afhentes hver tirsdag morgen.

 

5) Byttehytten

Byttehytte

 

I bygningen i første gang til venstre for indgangen finder du "Byttehytten". Her kan du aflevere ting, som du synes kan genbruges af andre. Byttehytten har fra starten været meget besøgt, og at dømme efter udskiftningen på hylderne, en klar succes.

 

6) Kemiaffald

Kemikammer

 

Lige ved siden af "Byttehytten" finder du "Kemi Kammeret". Når dette affald har fået et særligt aflukket rum, så er det naturligvis fordi dette affald er specielt farligt for miljøet og kræver en særlig omhyggelig affaldshåndtering. Brug kemikammeret til feks.  gammel maling, diverse flydende og faste kemikalier,  batterier, lysstofrør m.m.

 

7) Affaldskurvene  i Måløv Park

Affaldskurve

 

Langs hovedstien i Måløv Park (her ved vaskeriet) er der opsat en række affaldskurve. Der er pt. opsat 5 stykker og vi har 10 mere til snarlig opsætning. Allerede nu kan vi konstatere en vis nedgang i henkastet affald som emballage fra chipsposer, ispapir, pizzaæsker, drikkekrus, øl- og sodavandsdåser osv.. Vær med til at holde Måløv Park ren og lær dine børn, at det er i affaldskurvene, man smider sit "gående forbrugsaffald", hvis man da ikke vælger at tage det med sig hjem.

 

8) Affaldsdump

Affaldsdump

 

Efter etableringen af genbrugs- og affaldspladsen, og opstillingen af affaldskurvene, er Måløv park blevet en renere og mere ordentlig bebyggelse at færdes i, men det kan blive bedre endnu. Det sker stadig, som her på billedet en havareret computerskærm, at man oplever regulær affaldsdump i området. Konsumemballage bliver stadig smidt rundt omkring og især omkring glas- og papircontainerne bliver der droppet alt for meget der skulle være afleveret andetsteds: Papkasser, plastikposer og glasmaterialer er det mest almindelige. Lad os sætte en stopper for det og gøre Måløv Park til et endnu rarere sted at være.