Fællesfaciliteter

Under dette afsnit har vi samlet en række meget forskellige tilbud, som afdelingen eller fællesskabet tilbyder dig som beboer. Det drejer sig om fysiske faciliteter, som fællesvaskeriet, affaldsordningen og muligheder for lån af værktøj og redskaber. Der er også information om de "aktivitetstilbud" som ligger i forskellige brugergrupper.
Endelig har vi valgt at anbringe oplysninger omkring vores ejendomskontor, ejendoms-funktionærerne og administrationen i FB, på dette sted.