Solceller i Måløv Park - en forklaringSol

Solcellernes betydning for Måløv Park:

Vi får vi billigere, ren og vedvarende energi ved at indfører solcelle elektricitet i Måløv Park.  Efter vi har betalt anlægget er solcelle elektricitet gratis.  Solceller giver ingen udslip af den farlig CO2 gas og solcelle elektricitet er en ubegrænset ressource.

Solceller som fremtidens energiteknologi:

Et stort flertal af befolkningen nævner solceller når man diskuterer en fordelagtig omstrukturering af energiforsyningen.

Lige nu i Måløv Park: (Lidt teknisk)

Der er blevet opsat to mindre solcelle forsøgsanlæg i Måløv Park til en samlet pris af 68.000 kr. Heraf er de 19.000 kr. dækket af 3B's miljøpris som vi modtog sidste år, og 35.000 kr. er dækket af Ballerup Kommunes pulje i Grønt Råd. De resterende 14.000 kr. er dækket af afdelingen, bevilget af afdelingsbestyrelsen. Solcellerne er monteret på materialegårdstaget og på taget over ejendomskontoret. Solcelle anlægget sender nogle tekniske informationer til en hjemmeside, (se her) hvor man kan aflæse:  

  • hvilken effekt anlægget har ydet time for time.
  • målinger vedrørende månedsvisning, årsvisning og total (samlet ydelse i hele anlæggets levetid).
  • månedsgrafen som viser ydelsen for alle dagene i måneden, den forventede, gennemsnitlige ydelse per dag, for den pågældende måned.
  • årsgrafen som viser den forventede ydelse for hver måned i året, og den faktiske ydelse.
  • hvor meget energi der samlet er produceret og hvor meget CO2 der er sparet.
  • og den vigtigste…… hvor mange penge vi har sparet.

Økonomien:

Bestyrelsens holdning er at projektet skal kunne hvile i sig selv, hvilket vil sige at den enkelte husstand ikke får øgede udgifter. Vi vil sandsynligvis kunne få en del af omkostningen dækket af vores henlæggelser i 3B, den kommende statslige renoveringspulje, eller statslige midler til demonstrations-projekter. For et anlæg som ville kunne dække hele afdelingens (og alle husstandes) elforbrug, ville prisen være ca. 80.000 kr. per hus. Det skal holdes op imod et typisk årligt elforbrug på 8-9.000 kr. per husstand. Tilbagebetalingstiden vil være 8-10 år. Så har solcelle anlægget tjent sig selv ind.
Besparelsen ved egen strømproduktion skal finansiere låneydelsen og en lavere husleje, mens elprisen holdes fast.

Har du har spørgsmål til Solceller i Måløv Park, send en mail til mp@maaloevpark.dk

Her er flere links til solcellehjemmesiden:

Generelle Oplysninger - Årssammenligning - Monokrystallinsk Anlæg - Tyndfilmsanlæg