Aktuelt i Måløvpark

Under denne menu har vi valgt dels at publicere de "beboerinformationer" afdelingsbestyrelsen jævnligt udsender i papirudgave og dels åbne op for en debatmulighed, som vi har manglet siden beboerbladet "gik ind". Det er vores forhåbning, at rigtig mange i Måløv Park vil benytte den ny mulighed for at skabe debat om de forhold, vi er fælles om her i bebyggelsen.

Da vi tilstræber en vis lighed i kommunikationen mellem de der har adgang til, og bruger, Internettet og de der ikke gør, har vi valgt i første omgang at fastlægge følgende retningslinier for informationsformidlingen og debatten:

  • Debatindlæg skal helst indsendes til bestyrelsen som e-mail i et gængs tekstformat.
    Bestyrelsen har lokaler i samme hus som ejendomskontoret Knastebakken 153B 1.sal med postkasse fælles med ejendomskontoret i stuen. Bestyrelsens mail-adresse er mp@maaloevpark.dk
  • Vi tilstræber at svare på et debatindlæg (Hvis dét at bestyrelsens svarer er relevant) indenfor 8 dage. Hvis svaret indebærer en egentlig bestyrelsesbeslutning, må et svar afvente førstkommende bestyrelsesmøde.
  • De kommende "beboerinformationer" i papirudgave vil indeholde enten et resumé eller en gengivelse af debatindlæggene eller dele af dem.
  • Indkomne debatindlæg vil blive behandlet redaktionelt.
  • Ansøgninger kan indgives som e-mail.
  • Klager skal fortsat indgives som brev.